Probak

 

NAFARROA OINEZ 2017 LESAKA

FROGAK 

 

1.GUNEA

1.FROGA: (GUNETIK KANPO DAGO)

OZTOPOZ OZTOPO      Ikusi bideoa

 

1.DESKRIBAPENA

Gure antzinakoek bezala, oztopoz oztopo, jauziak eginez, sokari helduz, zakuak bilduz, mendiak igoz, jaitsiz, arrastaka indarrez, eraikiz, iritsiz… ailegatu gaitezke edonora.

Lehenik eta behin, jakin, froga honetan ibilbideari bi itzuli eginen dizkiozuela, beraz, 12ko taldea 6ko bi azpitaldetan banatuko duzue.

Lehendabiziko taldekideak 6 koxkor eta soka bat jarri eta bigarren batek 6 koxkor eta soka toldo gainera bildu beharko ditu.

Hirugarren taldekide batekin batera, soka erabiliz, zakua osatu beharko duzue koxkorrak garraiatzeko.

Hirugarren honek, fardoz osaturiko mendi bat igaro beharko du, plastikoaren azpitik pasa eta bigarren mendi bat gainditu. Honen aitzinean zakua zabalik utzi beharko du.

Laugarren eta bortzgarren taldekideen txanda da orain. Toldoaren gainean, 6 koxkorrekin batera, bi fardo garraiatuko dituzue helmuga baino lehen dagoen marraraino. Honetarako, soka eta toldoarekin garraiobide bat osatu beharko duzue. Sokatik bakarrik tira eginez.

Joare azpian fardoak utzi eta berriz ere, seigarren taldekidearekin batera, zakua osatu beharko duzue. Seigarren honek, zakua hartu eta hasierako puntura itzuli beharko du: korrika mendi egitura gainditu, plastikoaren azpitik pasa, lehenengo mendia igaro eta honen aitzinean zakua zabalik utzi.

 

Bigarren itzuliko hasierara gatoz eta zazpi eta zortzigarren taldekideak prest egon behar zarete berriro ere koxkorrak eta soka jarri eta kentzeko.

Ondotik, bederatzigarrenarekin batera zakua osatu eta honek, fardozko mendiak eta plastikoa igaro eta zakua zabalduko du.

Hamar eta hamaikagarrenak azken bi fardoak eta koxkorrak, toldo eta sokaren laguntzaz, garraiatuko dituzue helmugako marraraino.

Bukatzeko, hamabigarren taldekidearekin batera joare azpian egitura bat eraiki beharko duzue. Azken honek, egiturara goitu eta joarea jo beharko du.

 

*Erreleboa: Taldekide bakoitzak zuen lana bukatzean bigarren txandakoei bortzekoa eman eta postu aldaketa eginen duzue.

 

2.PUNTUAKETA ETA ARAUDIA

 

 • Froga, aurkezleak irteera ematean hasi eta azken taldekideak joarea jotzerakoan bukatuko da.

 

 • Lokotxak eta soka banaka paratu eta kendu beharko dira.

 

 • Puntuaketa, froga egiteko pasatako denboraren araberakoa izanen da. Talde bizkorrenak 24 puntu lortuko ditu, bigarrenak 22, hirugarrenak 20, eta era berean puntuak binaka banatuko dira, azken taldera arte, honek 2 jasoko dituelarik.

 

 • Berdinketa kasuan, denbora bera lortzen duten taldeei puntu kopuru bera emanen zaie. Hau, berdindu ez balute lortuko luketen puntu kopuruen arteko handiena izanen da. Gainerako taldeen puntuaketa ez da aldatuko. Adibidez, bigarren eta hirugarren taldeek denbora bera behar badute froga osatzeko, bi taldeei 22 puntu banatuko zaizkie.

 

 • Denbora muga bat egonen da froga osatzeko. Denbora muga gaindituz gero, puntu banaketa osatutako froga zatien araberakoa izanen da. Muga gainditu duten taldeen artean froga zati gehien bukatu dituen taldeak lortuko du puntuaketa altuena. Erdi bidean gelditu diren froga zatiak ez dira kontuan hartuko. Adibidez, bi taldek denbora muga gainditu badute, batek 10 froga zati bukatu baditu eta bertzeak 9, lehenak 4 puntu jasoko ditu eta bigarrenak 2. Kontuan izan gainerako taldeek froga guziak osatu dituztela eta 24tik 6 arterako puntuak denboraren arabera banatu direla.

 

 • Berdinketa kasuan, denbora muga gainditzen duten talde horiei puntu kopuru bera emanen zaie. Hau, berdindu ez balute lortuko luketen puntu kopuruen arteko handiena izanen da. Gainerako taldeen puntuaketa ez da aldatuko. Adibidez, bi taldek denbora muga gainditu badute eta biek 11 froga zati bukatu badituzte, biek 4na puntu jasoko dituzte.

 

2.GUNEA

2. FROGA:

OREKAN     Ikusi bideoa

 

1.DESKRIBAPENA

Froga honetan norberaren eta taldearen arteko oreka hagitz garrantzitsua izanen da. Elkarlanaren bidez, irudi eta ibilbide bat osatu beharko duzue.

 

Froga hau hiru zati desberdinetan banatuko dugu.

 

1. Lehenik, acrosporteko irudi bat erakutsiko dizuegu minutu batez. Adi-adi ikusi eta barneratu beharko duzue, irudi hau osatu beharko baituzue bukaeran.

 

2. Bigarrenik, lau fardo emanen dizkizuegu 10 metroko ibilbide bat osatzeko. 12 partaideak 3 fardoren gainean oreka mantenduz egon beharko duzue eta hutsik dagoen fardoa aitzinera pasa beharko duzue ibilbidearen amaierara iristeko. Taldekide batek lurra ukitzen badu, aitzinean edo mugimenduan dagoen fardoa gibelera eraman beharko du. Partaide  guziek bukaerako marra gainditzen duzuenean frogaren zati hau amaitutzat emanen da.

 

3. Hirugarrenik, 10 minutu izanen dituzue gehienez frogaren zati hau osatzeko. Hasieran erakutsitako irudia osatu beharko duzue 12 taldekideek. Taldeko kapitainek zuzenketa lanak egin beharko dituzue. Irudia zuzen osatua duzuela uste duzuenean epaileari erran eta 15 segundoz orekan mantendu beharko zarete. Osatu duzuen irudiko akats bakoitzagatik, penalizazioak izanen dira.

 

2.PUNTUAKETA ETA ARAUDIA

 

 • Froga bezala, puntuaketa ere bi zatitan banatuko da. Lehen zatian 12 puntu banatuko dira eta bigarrenean bertze 12.

 

 • Fardoen gaineko orekari dagokion froga zatia, aurkezleak irteera ematean hasi eta fardo eta taldekide guziek bukaerako muga gainditzerakoan bukatuko da.

 

 • Puntuen banaketa, oztopoz oztopo frogarenaren gisakoa izanen da, denboraren araberakoa. Berdinketa eta denbora muga kasuak ere era berean puntuatuko dira. Ezberdintasun bakarra, kasu honetan, binaka beharrean puntuak banaka banatuko direla da; hau da, talde bizkorrenak 12 puntu jasoko ditu, bigarrenak 10, eta era berean azken taldeak puntu bat jaso arte.

 

 • Irudiari dagokion froga zatian berriz, puntu kopurua, 15 segundoko tartean oreka mantendu eta hasieran emandako irudian bezala kokatua dagoen partaide kopuruaren araberakoa izanen da. Gehienez 12 puntu lortu ahal izanen dira eta gutxienez batere ez. Adibidez, 7 taldekide ongi kokatuak badaude eta horitatik 6-k oreka mantentzea lortzen badute errandako 15 segundoko tartean, taldeak 6 puntu jasoko ditu.

 

 • Ongi kokatzeari dagokionez, gorputz osoa izanen da kontuan, hanka eta besoen posizioak barne.

 

 • Irudia osatzeko kapitainek aholkuak eman ahal izanen dituzte.

 

 • 10 minutuko tartean ez bada irudia osatzerik lortzen, taldeak ez du punturik lortuko.

 

 • Aukera bakarra emanen da 15 segundoko tartean irudia orekan mantentzeko.

 

3.GUNEA

3. FROGA: 

ZIZKA-MIZKA     Ikusi bideoa

 

1.DESKRIBAPENA

Ura, sustraiak, lurra, enborra, adarra, hostoa, intxaurra… mmmm… A ze fruituak gure lurrak eskaintzen dizkigunak! Garaian garaiko eta tokian tokiko.

 

Froga honetan, sormena erabiliz,  zizka-mizka goxo bat prestatzea izanen da helburu (taldeko, hiru zizka-mizka berdin egin beharko dira).

 

Honetarako, lehenik, 10 minutu izanen dituzue zuen artean ze zizka-mizka eginen duzuen erabaki, lanak banatu eta produktuak aukeratzeko.

 

Bi pertsonek 8 produktu ezberdin hartuko dituzue eta ondoren bertze lau taldekideekin batera zizka-mizka prestatzen hasiko zarete.

 

Momentu berean, egunean bertan erranen zaizuen frogaren zati bat osatu beharko duzue bertze bi taldekidek.

 

10. minutuan sukaldean ari zareten sei taldekideek txanda emanen diezue kanpoan dauden bertze seiei.

 

12. minutuan komodin bat erabiltzeko aukera izanen duzue. Komodin honek kanpoko pertsona baten iritzia edo aholkua jaso eta produktu bat gehitzeko aukera emanen dizue. 2 minutu izanen dituzue honetarako. Komodina erabili nahi ez duzuenok sukaldean jarrai dezakezue.

 

Honen ondotik, azken 10 minutuak izanen dituzue zuen zizka-mizkak prestatzez bukatu eta platerean aurkezteko.

 

2.PUNTUAKETA ETA ARAUDIA

 

 • Froga, aurkezleak irteera ematean hasi eta denbora muga gainditutakoan bukatuko da.

 

 • Sua piztu eta itzaltzeko, eta ez erretzeko kapitain baten laguntza onartuko da baina honek ezin izanen du zizka-mizkari buruz aholkurik eman. Aholku bakoitzagatik taldeari bi puntu kenduko zaizkio.

 

 

 • Zizka-mizka prestatzeko osagaiek ezberdinak beharko dute. Ezin izanen da osagai bakoitzetik emandako kopurua bikoiztu.

 

 • Puntuaketa prestatutako zizka-mizkaren 6 ezaugarriren araberakoa izanen da: zaporea, testura, tenperatura, elikagaien arteko oreka, usaina eta aurkezpenaren originaltasuna. Ezaugarri bakoitzean gehienez 4 puntu lortu ahal izanen dira eta gutxienez batere ez. Beraz, guztira, gehienez 24 puntu lortu ahal izanen dira eta gutxienez 0.

 

 

 • Puntuaketa denbora osoa bukatutakoan, sukaldaritzan aritutako bikote batek eginen du.

 

 

 

EZAUGARRIA

PUNTUAK

ZAPOREA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

TESTURA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

TENPERATURA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

ELIKAGAIEN ARTEKO OREKA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

USAINA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

AURKEZPENAREN ORIGINALTASUNA

SAIATU HURRENGOAN: 0 puntu

ERDIPURDI: puntu 1

ONGI: 2 puntu

HAGITZ ONGI: 3 puntu

EROGARRI: 4 puntu

GUZTIRA

Puntuen batura

 

 

 

4.GUNEA

4. FROGA: 

IKAZKINAK GARA     Ikusi bideoa

 

1.DESKRIBAPENA

 

Txondorra, ikatza egiteko gure arbasoek eraikitzen zuten egur meta bat da. Egurra, pago, haritz, gaztainondo edo ezpelarena izaten da eta honen gainean lurra eta bertzelako gaiak, hala nola, orbela edo iratzea ezartzen dira. Erronkako finalean zuek izanen zarete ikazkinak.

 

Helburua, taldeko partaide guztien artean txondor bat eraikitzea izanen da eta horretarako estrategia froga bat osatu beharko duzue. Txondorra eraikitzeko planoa eta piezak erronkako eremuan zehar sakabanatuta egonen dira. Talde bakoitzak bere koloreko planoa eta piezak bilatu beharko ditu eta planoan ageri diren urratsak jarraituz osatu beharko du txondorra. Lehendabiziko, egurrezko egitura osatu beharko da eta adi! Iruditan agertzen ez bada ere, ondotik, hosto eta lurra erabiliz estali beharko da. 

 

Bertze taldeen piezak bota edo gordez gero, penalizazioak izanen dira.

 

Planoan idatzitako pieza kopuru bera erabili beharko da, urratsak ordenean burutu beharko dira eta urrats batetik bertzera pasa aitzinetik egindakoa epaileari erakutsi beharko zaio.

 

Gainerakoan, talde bakoitzak antolatu beharko du piezak bilatu eta txondorra eraikitzeko estrategia.

 

Egurrezko egituraren gainean lurra eta hostoak ezarri ondotik, azken urratsa, txondorreko erdialdeko pieza, ‘alkatea’, kentzea izanen da. Hau taldekide batek egin beharko du, eta gainontzekoek ezin izanen dute txondorra eutsi. Txondorra desegiten bada, berriz ere eraiki beharko da.

 

Ez ahantzi, instrukzioetan agertzen diren pauso guztiak jarraitu behar direla eta epailearen onespena behar dela urrats batetik bertzera pasatzeko.

 

Froga hau, eta beraz erronkako finala, urratsez urrats, txondorra bizkorren eraikitzen duen taldeak irabaziko du.

Txondorra, ikatza egiteko gure arbasoek eraikitzen zuten egur meta bat da. Egurra, pago, haritz, gaztainondo edo ezpelarena izaten da eta honen gainean lurra eta bertzelako gaiak, hala nola, orbela edo iratzea ezartzen dira. Erronkako finalean zuek izanen zarete ikazkinak.

 

Helburua, taldeko partaide guztien artean txondor bat eraikitzea izanen da eta horretarako estrategia froga bat osatu beharko duzue. Txondorra eraikitzeko planoa eta piezak erronkako eremuan zehar sakabanatuta egonen dira. Talde bakoitzak bere koloreko planoa eta piezak bilatu beharko ditu eta planoan ageri diren urratsak jarraituz osatu beharko du txondorra. Lehendabiziko, egurrezko egitura osatu beharko da eta adi! Iruditan agertzen ez bada ere, ondotik, hosto eta lurra erabiliz estali beharko da. 

 

Bertze taldeen piezak bota edo gordez gero, penalizazioak izanen dira.

 

Planoan idatzitako pieza kopuru bera erabili beharko da, urratsak ordenean burutu beharko dira eta urrats batetik bertzera pasa aitzinetik egindakoa epaileari erakutsi beharko zaio.

 

Gainerakoan, talde bakoitzak antolatu beharko du piezak bilatu eta txondorra eraikitzeko estrategia.

 

Egurrezko egituraren gainean lurra eta hostoak ezarri ondotik, azken urratsa, txondorreko erdialdeko pieza, ‘alkatea’, kentzea izanen da. Hau taldekide batek egin beharko du, eta gainontzekoek ezin izanen dute txondorra eutsi. Txondorra desegiten bada, berriz ere eraiki beharko da.

 

Ez ahantzi, instrukzioetan agertzen diren pauso guztiak jarraitu behar direla eta epailearen onespena behar dela urrats batetik bertzera pasatzeko.

 

Froga hau, eta beraz erronkako finala, urratsez urrats, txondorra bizkorren eraikitzen duen taldeak irabaziko du.

 

2.PUNTUAKETA ETA ARAUDIA

 

 • Froga honetan, aitzinetik lortutako puntuen arabera, sailkatutako sei taldeek hartuko dute parte.

 

 • Froga, aurkezleak irteera ematean hasi eta denbora muga gainditutakoan bukatuko da.

 

 • Sailkapena, txondorra urratsez urrats osatzeko beharrezko denboraren araberakoa izanen da.

 

 • 25. minutuan froga bukatua ez badago, taldeetako kapitainak lagundu dezakete. Froga honen denbora muga 35 minutukoa izanen da.

 

 • Denbora muga gainditzen bada, sailkapena bukatutako urrats kopuruaren araberakoa izanen da.

 

 • Berdinketa gertatuz gero; finalera sailkatzeko lorturiko puntu kopuruaren araberakoa izanen da berdindutako taldeen sailkapena. Hala ere, berdinketa mantentzen bada unean bertan azalduko den froga labur baten bidez erabakiko da berdindurik dauden taldeen arteko sailkapena.

 

 • Urrats batetik bertzera pasa aitzinetik egindakoa epaileari erakutsi beharko zaio. Honek, urratsa osatzeko beharrezko pieza guztiak daudela begiratu beharko du. Egurrezko egitura, lurra eta hostoak erabiliz estali beharreko urratsean, erdiko pieza (alkatea) izan ezik, ezin izanen da egur zatirik ikusi. Epailearen oniritzirik gabe aitzinera egiten bada, egindako hurrengo urrats guziak desegin beharko dira.

 

 • Froga honetan ez da kapitainaren laguntzarik onartuko. Aholku bakoitzagatik txondorra osatzeko beharrezko denborari minutu bat gehituko zaio (denbora muga gainditzen bada urrats bat kenduko zaio).

 

 • Era berean, ez da bertze taldeen lana oztopatzerik onartuko. Bertze taldeen piezak gorde edo urrunduz gero txondorra osatzeko beharrezko denborari minutu bat gehituko zaio (denbora muga gainditzen bada urrats bat kenduko zaio).

 

 • Azken urratsean, txondorraren erdialdeko pieza, ‘alkatea’, kentzerakoan txondorra desegiten bada berriz ere eraiki beharko da. Urrats honetan taldekideek ezin izanen dute txondorra ukitu, bertzela txondorra osatzeko beharrezko denborari minutu bat gehituko zaio (denbora muga gainditzen bada urrats bat kenduko zaio).

 

 

 

ERRONKA JOKU GARBIA!

1- ERRONKA AISIA DA. Ongi pasatzeko parte hartzen dut Erronkan, nire aisialdiaren parte da eta irabaztea ez da garrantzitsuena: lehian arituko naiz baina azken helburua ongi pasatzea eta pertsona gisa haztea da.

 

2- DENAK GARA GARRANTZITSUAK. Erronkan ari garenean, pertsona guztiak gara besteak bezain garrantzitsuak: nire taldeko kideak, gainerako taldeak, gure kapitainak, epailea eta gainerakoak: horiek guztiak ez baleude, ez nuke parte hartzeko aukerarik izanen, eta beraz, denak dira nire lagunak.

 

 3- ARAUAK BETE EGIN BEHAR DIRA. Araudia ezagutu eta bete egin behar da, errespetatu egin behar dut jokoaz gozatzeko, tranparik egin gabe: den-denok bete behar dugu araudia.

 

4- KAPITAINAK ERRESPETATU BEHAR DITUT. Nire kapitainak errespetatu behar ditut, niregatik kezkatzen direlako eta niretzat onena nahi dutelako.

 

5- BESTE TALDEKIDEAK ERRESPETATU BEHAR DITUT. Beste taldekideak errespetatu behar ditut eta ni tratatzea gustatuko litzaidakeen moduan tratatu: errespetuz.

 

6- EPAILEAREN IRUDIA ERRESPETATU BEHAR DUT. Epailearen irudia errespetatu behar dut: epailerik gabe ezingo genuke Erronka burutu, eta bera arduratzen da joko garbia egiteaz eta araudia betetzeaz.

 

7- ANIMOAK EMAN DITZAKET, INOIZ EZ IRAINDU. Ez da gauza bera animoak ematea eta irainak jaurtitzea: oso ongi dago nire taldeari animoak ematea, baina ez ditut iraindu behar beste taldeak, ez epaile lanetan ari den pertsona ere.

 

8- NIRE FAMILIAK EREDU IZAN BEHAR DU. Nire familiak kiroltasunezko jarrera eta jokabidea erakutsi behar du: niri animoak ematea nahi dut, baina gainerako erronkari, kapitain eta epaileei begirunea agertzea ere bai.

 

9- GALTZEN BAI, BAINA BAITA IRABAZTEN ERE JAKIN BEHAR DUT. Irabazten eta galtzen jakin behar da, talde irabazleei zorionak emanez eta isekarik ez eginez nire taldeak irabazten badu.

 

10- NIRE GOIBURUA “JOKO GARBIA” DA. Erronkan oso garrantzitsua da errespetua, ahalegina eta tolerantzia: gure goiburuak “garbi jokatzea” izan behar du.